Участници

 • д-р Андрей Лешков (ИИОЗ, БАН) – Паметта като проблем пред мисълта (ноематика на забравата)
 • проф. дфн Валентин Канавров (ЮЗУ) – Назад към априорната форма на мисленето!
 • проф. дфн Владимир Градев (СУ) – Феноменология и мистика
 • д-р Владимир Раденков (УАСГ) – Само-стоятелността-себе-постоянство като суверенност на границата между „нормалното положение“ на Кантовия Аз и „извънредното положение“ на Хайдегеровото Себе-си (УАСГ)
 • д-р Георги Ангелов (ИИОЗ, БАН) – Феноменологията като връщане към началата на философията: възвестяване на време и битие
 • доц. д-р Димитрий Вързоновцев (НБУ) – Феноменологически ракурс на концепцията за игра у Щедровицки
 • доц. д-р Здравко Попов (СУ) – Феноменологията като въведение във философията
 • проф. дфн Иванка Райнова (ИИОЗ, БАН) – Конвергирането на Хусерл и Хайдегер: Към Рикьоровата рецепция на Мерло-Понти
 • доц. д-р Иван Колев (СУ) – Идеации във въображението
 • Калинка Янкова (докторант, СУ) – “Жизненият свят” във философията за пустотата (Школата от Киото)
 • доц. д-р Кристиян Енчев (ИИОЗ, БАН) – Трансцендентална динамология (или един възможен опит за критическа феноменология).
 • проф. дфн Мария Димитрова (СУ) – Възможността за социална феноменология
 • доц. д-р Наталия Артьоменко (ЦФГ, Санкт-Петербург) – Хайдеггер и метафизические основания начала этики
 • Никола Неделчев (докторант, СУ) – Паралели между философията на Мерло-Понти и енактивисткото движение в когнитивната наука
 • доц. д-р Христо Стоев (МГУ) – Вътрешно сетиво и вътрешно съзнание за време – от Кант към Хусерл
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s