Програма на конференцията

ФЕНОМЕНОЛОГИИ

Наследствата на Едмунд Хусерл

Конференция в зала 1 на СУ „Свети Климент Охридски“

 6 ноември 2015 г., петък

9.15 – Откриване

9.20-11.15 – водещ. проф. дфн Иванка Райнова

 • доц. д-р Здравко Попов (СУ) – Феноменологията като въведение във философията
 • доц. д-р Иван Колев (СУ) – Идеации във въображението
 • доц. д-р Христо Стоев (МГУ) – Вътрешно сетиво и вътрешно съзнание за време – от Кант към Хусерл

11.30-13.00 – водещ доц. д-р Здравко Попов

 • проф. дфн Иванка Райнова (ИИОЗ, БАН) – Конвергирането на Хусерл и Хайдегер: към Рикьоровата рецепция на Мерло-Понти
 • доц. д-р Наталия Артьоменко (Санкт-Петербург) – Хайдеггер и метафизические основания начала этики

13.00-13.15 – Представяне на списание HORIZON. Феноменологические исследования

13.15-14.30 – обяд в ресторант Алма Матер

14.30-16.00 – водещ проф. Валентин Канавров

 • проф. дфн Мария Димитрова (СУ) – Възможността за социална феноменология
 • доц. д-р Димитрий Вързоновцев (НБУ) – Феноменологически ракурс на концепция за игра у Щедровицки

16.15-18.15 – водещ доц. д-р Христо Стоев

 • проф. дфн Владимир Градев (СУ) – Феноменология и мистика
 • д-р Андрей Лешков (ИИОЗ, БАН) – Паметта като проблем пред мисълта (ноематика на забравата)
 • д-р Владимир Раденков (УАСГ) – Само-стоятелността-себе-постоянство като суверенност на границата между „нормалното положение“ на Кантовия Аз и „извънредното положение“ на Хайдегеровото Себе-си  

7 ноември 2015 г., събота

9.15-11.00 – водещ – проф. дфн Мария Димитрова

 • проф. дфн Валентин Канавров (ЮЗУ) – Назад към априорната форма на мисленето!
 • доц. д-р Кристиян Енчев (ИИОЗ, БАН) – Трансцендентална динамология (или един възможен опит за критическа феноменология).

11.15-12.30 – водещ проф. дфн Валентин Канавров

 • д-р Георги Ангелов (ИИОЗ, БАН) – Феноменологията като връщане към началата на философията: възвестяване на време и битие
 • Калинка Янкова (докторант, СУ) – “Жизненият свят” във философията за пустотата (Школата от Киото)

14.00 – 16.30 – водещ доц. д-р Иван Колев

 • д-р Стоян Асенов (СУ) – Стената – феноменология на интимното пространство
 • Никола Неделчев (докторант, СУ) – Паралели между философията на Мерло-Понти и енактивисткото движение в когнитивната наука
Advertisements